Spelregels

Pronoweb

Voorspel de uitslagen van de wedstrijden in eerste klasse en meet je met andere voetballiefhebbers! Bundel je krachten met vrienden om zo het beste team te worden!

Pronoweb is klaar voor een spetterend nieuw voetbalseizoen met 40 speeldagen (30 speeldagen in de reguliere competitie en 10 speeldagen in de play-offs)! Het opzet is eenvoudig: voorspel de uitslagen van de wedstrijden in de Belgische eerste klasse en sprokkel punten naargelang je pronostiek juist bleek. Als je aansluit bij een team, speel je bovendien mee voor de titel van beste team!

Voor de ongeduldigsten onder de pronostiekliefhebbers hebben we de regels kort samengevat in de witte blokken. Wie graag goed voorbereid op het veld komt, kan de volledige versie van de regels lezen om een gooi te doen naar de eeuwige roem.

Punten

Voor een juist voorspelde uitslag krijg je 1 punt.

Voor een volledig juist voorspelde score krijgt je tussen de 3 en de 7 punten, afhankelijk van de score.

Zeldzame uitslagen worden beloond met meer punten.

Het aantal punten dat je verdient wordt als volgt berekend:

 • Als je niet de juiste uitslag hebt voorspeld, maar je hebt wel de juiste ploeg laten winnen (of terecht een gelijkspel voorspeld), dan verdien je 1 punt.
 • Als je de volledig juiste uitslag hebt voorspeld, hangen je punten af van de score. In onderstaande tabel kan je het aantal punten aflezen. Veel voorkomende scores leveren minder punten op dan zeldzame uitslagen. Risico nemen met je pronostiek wordt op die manier beloond.
  3 punten
  1-0 (0-1)
  2-0 (0-2)
  2-1 (1-2)
  1-1
  4 punten
  3-1 (1-3)
  3-0 (0-3)
  0-0
  5 punten
  2-2
  3-2 (2-3)
  6 punten
  4-0 (0-4)
  4-1 (1-4)
  7 punten
  De rest

  (Deze tabel wordt ook weergegeven op de pagina waar je de scores kan invullen.)

 • Als je een volledig verkeerde uitslag hebt voorspeld, krijg je 0 punten.

Bijvoorbeeld: AA Gent-Lokeren eindigt op 2-3. An heeft 1-1 voorspeld, en krijgt 0 punten. Bert heeft 0-3 voorspeld, dus krijgt hij 1 punt. Chris heeft 2-3 voorspeld, en verdient 5 punten.

Op de pagina waarop je je pronostieken kan invullen, zie je naast elke wedstrijd hoeveel punten je hebt behaald, met daarnaast tussen haakjes hoeveel punten jouw score zou opbrengen als hij juist was.

Individueel

Er zijn drie soorten klassementen: het dagklassement (per speeldag), het totaalklassement en het superklassement (waarvoor enkel de hoogste 10 dagscores meetellen).

Iedere deelnemer strijdt mee voor de individuele klassementen.

Klassementen

Voor elk van de 30 speeldagen van de reguliere competitie en de 10 speeldagen van de playoffs maken we het Dagklassement op. Elke week is er dus een individuele winnaar.

De punten van de verschillende speeldagen vormen opgeteld het Totaalklassement. De speler die op het einde van de competitie het hoogste aantal punten achter zijn of haar naam heeft staan, wordt gekroond tot eindwinnaar van Pronoweb.

Tenslotte is er het Superklassement. Hiervoor worden enkel de beste 10 dagscores van de deelnemers in rekening genomen. Zo krijgen ook late inschrijvers of deelnemers die soms een speeldag overslaan een kans op een goed klassement.

Teams

Een team bestaat uit minstens 3 en hoogstens 11 spelers. Enkel de beste 3 individuele resultaten tellen mee voor de dagscore.

De totaalscore is de som van alle dagscores. Je kan je bij hoogstens 2 teams aansluiten. Let op: blijf pronostieken invullen, anders word je verwijderd uit het team!

Ook dit jaar kan je bij Pronoweb in team deelnemen. Deelnemers die dat willen kunnen hun krachten bundelen en de beste ploeg van de speeldag of het seizoen proberen worden.

Een team bestaat uit minstens 3 en hoogstens 11 spelers. Voor de dagscore van het team worden de beste 3 individuele resultaten opgeteld. De totaalscore is gewoon de som van alle dagscores. Teams met minder dan 3 leden zullen niet worden geweigerd, maar het is duidelijk dat zij weinig kans maken op overwinningen.

Iedereen die dat wil kan een team oprichten en vrienden en kennissen uitnodigen. Als je een uitnodiging hebt ontvangen, kan je meespelen met dat team. Maar je kan ook aansluiten bij een supportersploeg, waarvan er voor alle belangrijke Belgische ploegen minstens een bestaat.

Je kan ook na de start van de competitie nog aansluiten bij een team, maar de individuele resultaten die je eventueel daarvóór hebt behaald tellen niet mee voor de dag- of totaalscores. Pas vanaf de eerste volledige speeldag na je aansluiting tellen je resultaten mee.

Let op: meespelen in een team is pas leuk als iedereen zijn steentje bijdraagt. Wanneer in een team bepaalde leden niet langer mee pronostikeren, vergallen zij het plezier van de teamspelers die wel nog meedoen. Daarom verwijderen we automatisch deelnemers uit een team die 3 opeenvolgende speeldagen geen pronostieken hebben ingevuld. Zij kunnen uiteraard nog wel individueel meespelen, en eventueel later terug aansluiten als er nog een plaatsje vrij is in het team. Deelnemers kunnen ook zelf beslissen om een team te verlaten.

Tot slot nog dit: niemand is verplicht om in een team te spelen. Wie dat wel wil, kan zich bij hoogstens 2 teams aansluiten.

Klassementen

Ook voor de teams wordt elke speeldag een Dagklassement opgesteld. De punten van elke ploeg worden gevormd door de som van de beste 3 individuele resultaten.

Door de optelling van alle dagscores bekomen we het Totaalklassement.

Invullen

Je kan je scores invullen en aanpassen tot vlak vóór het begin van de wedstrijd.

Je kan je pronostieken zo lang op voorhand invullen als je wilt. Als je dus enkele weken belet bent, kan je ze eventueel al enkele speeldagen op voorhand invullen.

Je hoeft ook niet alle standen tegelijkertijd in te geven. Als je bijvoorbeeld voor een bepaalde wedstrijd nog wat bedenktijd wilt, of als die wedstrijd op een later tijdstip wordt gespeeld dan de andere wedstrijden, kan je gewoon de vakjes openlaten en ze later invullen.

Je moet je pronostieken ten laatste invullen op het moment dat de wedstrijd officieel begint. Daarna is het onmogelijk om je stand nog in te vullen.

Een ingevulde score kan nog aangepast worden tot vlak vóór het begin van de wedstrijd. Als je op het icoontje naast de score drukt, verdwijnt je stand. Je kan dan een nieuwe pronostiek invullen.

Als de website van Pronoweb onbereikbaar zou zijn en je daardoor niet in staat bent om een pronostiek in te geven, dan kan je deze bij uitzondering ook doorgeven door een e-mail te sturen naar pronoweb@pronoweb.be met daarin je gebruikersnaam en je voorspelling(en). E-mails die ons bereiken vóór aanvang van een wedstrijd worden in aanmerking genomen.
Ook indien de website een tijdlang onbereikbaar is geweest, kan dit nooit een reden zijn om een wedstrijd of speeldag niet te laten meetellen, aangezien er in dat geval altijd nog de mogelijkheid is om via e-mail pronostieken door te geven.

Andere deelnemers

De pronostieken van de andere spelers kan je pas bekijken vanaf het begin van de wedstrijd.

Vóór het begin van de wedstrijd(en) is het niet mogelijk om de pronostieken van de andere deelnemers te bekijken. Vanaf het begin van de wedstrijd(en), als niemand nog aanpassingen kan doen aan zijn of haar standen, kan je alle pronostieken raadplegen via de pagina alle deelnemers of door op een naam te drukken op een van de pagina's waar de stand wordt bijgehouden (dagklassement, totaalklassement en superklassement).

Uitzonderlijke gevallen

Wat doen we bij gevallen waarbij de uitslagen van wedstrijden achteraf nog veranderen?

Soms gebeurt het dat de uitslag van een wedstrijd achteraf aangepast wordt door een beslissing van de voetbalbond. Ons uitgangspunt in zulke uitzonderlijke gevallen is dat we de klassementen zo weinig mogelijk willen omgooien. Dus: als de zaak pas aan het licht komt wanneer onze klassementen al zijn opgesteld en de winnaars zijn gelauwerd, passen we toch de oorspronkelijke score toe.

Indien het daarentegen al kort na de wedstrijd duidelijk is dat de uitslag misschien niet de definitieve is, wordt gewacht op duidelijkheid bij het toekennen van de punten. Als aan een van de ploegen een forfaitoverwinning wordt toegekend telt de wedstrijd NIET mee. Ook als een ploeg al vóór de wedstrijd forfait geeft telt de score niet mee.

In alle andere uitzonderlijke gevallen probeert de spelleiding een zo eerlijk mogelijke beslissing te nemen. De spelleiding heeft altijd het laatste woord.

Ex aequo

Om ervoor te zorgen dat de juiste personen gelauwerd worden, hier de regels die we volgen bij gelijke punten.

Indien er op het einde van het seizoen een ex aequo voor de eerste plaats is in het individuele totaalklassement, wint de speler met het hoogste aantal volledig juist voorspelde scores. Als dat geen winnaar oplevert, wordt er gekeken naar het hoogste aantal juist voorspelde uitslagen (juiste winnaar of gelijkspel). Als er nog steeds geen verschil is, kijken we naar de hoogste score voor de 40ste speeldag, vervolgens de 39ste, en zo verder naar de 1ste speeldag tot er een winnaar is.

Bij een ex aequo voor de eerste plaats van het superklassement vergelijken we van elke speler zijn of haar beste resultaat in de dagklassementen. Is er dan nog geen verschil, wordt gekeken naar het op één na beste resultaat, en zo gaan we verder tot het slechtste resultaat tot er een winnaar is. Als er dan nog geen verschil is, gaat de overwinning naar de speler met de beste totaalscore.

Bij een gelijke stand voor het individuele dagklassement wint de speler met het hoogste aantal volledig juist voorspelde scores op die speeldag. Als dat geen winnaar oplevert, wordt er gekeken naar het hoogste aantal juist voorspelde uitslagen (juiste winnaar of gelijkspel). Als er nog steeds geen verschil is, kijken we welke speler het meeste risico heeft genomen bij zijn of haar pronostieken van die speeldag. We nemen daarvoor de som van de mogelijke scores die de voorspellingen zouden hebben opgeleverd als ze alle 8 juist zouden zijn. Deze som wordt tussen haakjes weergegeven op de pagina Mijn Prono. Als de spelers ook hierop gelijk scoren, wint de speler die op dat moment bovenaan staat in het totaalklassement.

Als er in een van de klassementen ook hierna geen winnaar uit de bus zou komen, wint de speler die als eerste inschreef.

En dan nog dit

We rekenen erop dat iedereen eerlijk speelt, en ook niet onder verschillende namen meedoet.

Pronoweb is een gratis spel dat georganiseerd wordt in de hoop dat iedereen er plezier aan beleeft. Bederf het plezier van de deelnemers dus niet door op een oneerlijke manier te proberen winnen.

Het is niet toegelaten om deel te nemen met meer dan één account. Als we merken dat dit gebeurt, kunnen we je deelname schrappen en kom je niet in aanmerking voor eventuele prijzen.

Het is niet toegelaten om gebruik te maken van een proxy-server om de website te bezoeken. Als je meermaals gebruik maakt van een proxy-server om je pronostieken in te geven, kunnen we je deelname schrappen en kom je niet in aanmerking voor eventuele prijzen.

Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de aanvaarding en goedkeuring van de algemene voorwaarden door de deelnemer(s). Indien bepalingen uit de algemene voorwaarden in strijd zouden zijn met bepalingen op deze pagina (Spelregels), dan hebben de algemene voorwaarden voorrang.